Úřední deska

Formulář pro sběr nabídek dobrovolníků - odkaz na webové stránky JčK

Informace občanům

na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.
Adresa odkazu je https://www.kraj-jihocesky.cz/evidence-dobrovolniku-vyzva-jihoceskeho-kraje-covid-19.
Kontakty vyplněné do tohoto formuláře jsou předávány zdravotnickým zařízením, poskytovatelům soc. služeb (odbornosti zdrav. a soc.) a Panelu nestátních neziskových organizací, který koordinuje dobrovolnickou pomoc (mimo zdrav. a soc. odborností).


S pozdravem


Ing. Peter Kurek
tajemník Krizového štábu ORP Strakonice
 
Městský úřad Strakonice
Velké náměstí 2
386 21  Strakonice
ID DS: 4gpbfnq
www.strakonice.eu
krizovy.stab@mu-st.cz
tel.:      383 700 555
mobil:  603 584 162