Spolky a sdružení

SDH Vacovice

Sbor dobrovolných hasičů ve Vacovicích vznikl v květnu roku 1959. Sbor byl sice založen už v roce 1936, ale sbor zanikl, protože se nikdo v takové malé vesničce nechěl stát dobrovolným hasičem. Druhý pokus založení po 23 letech už byl úspěšný a dnes je v obci dobrovolným hasičem téměř každý. Obrovského vzestupu se sbor dočkal v roce 1998, kdy se členové rozhodli aktivně se podílet na soutěžích v požárním sportu. Do této doby se družstvo účastnilo okrskové soutěže jednou za rok, protože mělo nedostatečné technické vybavení a jejich výsledné časy v soutěžích nebyly moc motivující. Poté se dobrovolní hasiči rozhodli, že se to musí změnit. Následovala modernizace technického vybavení a zlepšily se i výkony jednotlivých členů. Dnes běhá družstvo na soutěžích okolo 22 sekund.

Každý rok v červenci SDH Vacovice pořádá Pohár starosty obce Vacovice, kterého se účastní družstva dobrovolných hasičů (muži, ženy i veteráni) z celého blízkého i vzdálenějšího okolí. Při této události se vyhlašuje i Miss hasička, kdy se vyberou ze zúčastněných žen tři nejkrásnější.

Sbor dobrovolných hasičů ve Vacovicích pořádá i nejrůznější kulturní a společenské akce nejen pro místní obyvatele, ale i pro lidi z okolních vesnic. Sbor pořádá například pouťovou zábavu, grilování pstruhů, masopust, stavění máje. V poslední době se snaží místní sbor obnovit i divadelní činnost (jezdí sem hrát divadelníci z nejbližšího okolí) a podle návštěvnosti lidí se dá usuzovat, že se mu to daří velice dobře. Zdroj: http://strakonicky.denik.cz/hasici/sbor-hasicu-vznikal-na-dvakrat-20150219.html