Úřední deska
Usnesení zastupitelstva 17.9.2023
Zápis ze zastupitelstva č. 8
Usnesení ze 7. zasedání ZO
Zápis ze zastupitelstva č. 7
Rozpočtové opatření 8/2023
Schválený závěrečný účet 2022
Smlouva o uvedení komunikace do původního stavu
Obecně závazná vyhláška - rozšíření školského obvodu ZŠ
Obecně závazná vyhláška - rozšíření školského obvodu MŠ
Schválený rozpočet 2023
Vytápění obecní bytové budovy - publicita
Úřední deska - archiv změn