Obecně závazné vyhlášky
Odpadová vyhláška
Obecně závazná vyhláška č.1/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku- odpady