Rozpočet

Rozpočtový výhled na rok 2015 - 2018

                                                    

                             

                                    OBEC  VACOVICE

                                      387 19  Čestice

 

 

 

 

          STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED

              obce VACOVICE  na léta  2015 až  2018

____________________________________________________

 

                                 

                                            2015            2016            2017          2018

 

tř.1  Daňové příjmy:                         590              580              570              560

tř.2  Nedaňové příjmy:                       80                80                70                70

tř.3  Kapitálové příjmy:                        0                  0                  0                 0

tř.4  Dotace                                         60                60                 60                60

___________________________________________________________________

Příjmy celkem:                                 730              720               700             690

 

 

Výdaje na provoz:                            676               666                646            636

(včetně oprav a udržování)

 

tř.8 Financování:                                54                 54                54                54

splátky úvěru

 

Zůstatek:                                            0                  0                   0                 0

____________________________________________________________________

 

Poznámka:   Úvěr bude splacen v roce 2020.

 

 

Schváleno na jednání zastupitelstva obce dne:      14. prosince 2014

 

Vyvěšeno:

Sejmuto  :

Vyvěšeno elektronicky na:  www.obecvacovice.cz